Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz

canuguera

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: vernedes, avellanoses

· rang altitudinal: 120 – 690 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Monsoli, hacia las Bruguladas.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Vayreda (1902): Bruguladas de Monsolí.