Anisantha madritensis (L.) Nevski

blat del diable

[Bromus madritensis L.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, descampats

· rang altitudinal: 60 – 660 m