Anisantha madritensis (L.) Nevski

blat del diable

[Bromus madritensis L.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, descampats

· rang altitudinal: 60 – 920 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez-Haase et al. (2013) [Bromus madritensis L.]: Folgueroles: pla de les Cabres.
  • Gesti (2020) [Anisantha madritensis (L.) Nevski]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Anisantha madritensis (L.) Nevski]: Guilleries orientals: sector riera de Santa Coloma; sector est.