Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis

canyís

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: basses, recs, vores d’aigua

· rang altitudinal: 40 – 750 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Phragmites communis Tnú.]: orillas del Ter.
  • Llensa (1945) [Phragmites australis (L.) Trin.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Bolòs (1959) [Phragmites communis]: riera de Santa Coloma, sud estació Maçanes.
  • Vilar (1987) [Phragmites australis (Cav.) trin. ex Steudel subsp. australis]: Maçanet a la riera de Sta. Coloma; vessant de St. Pere, entre Riudarenes i Sta. Coloma.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Phragmites australis (Cav.) Steudel subsp. australis]: Sant Julià de Vilatorta: Puigsec, la Rompuda de Puigsec. Sant Sadurní d’Osormort: entre Romegats i Torrents del Prat. Tavèrnoles: torrent dels Munts, torrent de Casadevall, sota Coromines. Vilanova de Sau: la Socarrada, c. del Portet; cua de l’embassament de Susqueda, sota la presa de Sau; tram final de la riera Major.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Phragmites australis (Cav.) Steudel subsp. australis]: Vilanova de Sau: la Socarrada, prop del Portet.
  • Agència Catalana de l’Aigua (dades inèdites, in BDBC) (2021) [Phragmites australis (Cav.) Steudel]: La Tordera entre la riera d’Arbúcies i la riera de Santa Coloma; Riera d’Osor; Riera de Santa Coloma des de l’inici del tram inclòs a la Xarxa Natura 2000 fins a la Tordera; Tram mig de la riera d’Osor.
  • Gesti (2023) [Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.