Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis

canyís

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: basses, recs, vores d’aigua

· rang altitudinal: 40 – 750 m