Anisantha rubens (L.) Nevski

bromus rogenc

[Bromus rubens L.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 180 – 460 m