Biscutella laevigata [aggr.]

herba de les llunetes

[B. laevigata L. sensu Bolòs & Vigo]

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: talussos sorrencs, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 330 – 1200 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Montsolí, les Guilleríes.