Bromus lanceolatus Roth

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars, vores de camins

· rang altitudinal: 80 m