Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

pelosa

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars humits, jonqueres, vores d’aigua

· rang altitudinal: 40 – 960 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Batriu et al. (2010-2011): Vilanova de Sau: presa de Sau. Sant Hilari Sacalm: sota el Puig Gros.