Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. subsp. arvensis

mill de sol petit

[Lithospermum arvense L. subsp. arvense]

icon_targeta_100 · família: Boraginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus, pradells terofítics

· rang altitudinal: 120 – 240 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.