Cardamine occulta Hornem.

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àsia)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals i codolars fluvials

· rang altitudinal: 50 – 160 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. & Vilar, L. 2021. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – III. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (4): 163-169]

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Aymerich (2023): Arbúcies: riera d’Arbúcies prop de l’aiguabarreig amb la riera de Riudecós.