Carduus tenuiflorus Curtis

card

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, marges de camps, cardassars, prats pasturats

· rang altitudinal: 80 – 980 m