Cervaria rivini Gaertn.

cervària

[Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.]

icon_targeta_100 · família: Apiaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: boscos clars, brolles, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 350 – 540 m