Chenopodium vulvaria L.

blet pudent

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals

· rang altitudinal: 60 – 170 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.