Amaranthus emarginatus Uline & W. L. Bray

marxant

[A. blitum subsp. emarginatus (Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: horts, herbassars ruderals, sorrals fluvials

· rang altitudinal: 90 – 800 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Mercadé et al. (2005): Sant Romà de Sau, prop del Club Nàutic Vic-Sau,.