Amaranthus hybridus L.

marxant menut

[A. cruentus auct., non L.]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, conreus herbacis de regadiu, sorrals fluvials

· rang altitudinal: 50 – 1040 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra.