Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt.

coronil·la glauca

[C. glauca L.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània)

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: vorades forestals humides

· rang altitudinal: 50 m