Cuscuta campestris Yunck.

cabells d’àngel

icon_targeta_100 · família: Convolvulaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: rostolls, herbassars ruderals (parasitant diverses espècies)

· rang altitudinal: 50 – 580 m