Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius

ginestell

[Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. subsp. scoparius]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: landes, vorades forestals humides, vores de pistes forestals, brolles acidòfiles

· rang altitudinal: 40 – 1140 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari i tota la formació granítica de les Guilleríes.
– Bolòs (1951): Guilleries.