Ervum tetraspermum L.

veça

[Vicia tetrasperma (L.) Schreb.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, marges de camps

· rang altitudinal: 300 – 620 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Santas Creus.