Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch

herba de l’escorpí

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, vores de camins

· rang altitudinal: 190 – 740 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Coronilla scorpioides K.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Coronilla scorpioides Kock.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Ononis spinosa L. ssp. procurrens Briquet. var. mitis Spenner.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Coronilla scorpioides (L.) Koch]: Sant Sadurní d’Osormort: camps de Can Gall; Can Gall.
  • Gesti (2023) [Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch]: Santa Coloma de Farners: prop de can Caterines del Serrat.