Cytisus spinosus (L.) Lam.

argelaga negra

[Calicotome spinosa (L.) Link]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: brolles acidòfiles, suredes, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 50 – 640 m