Vicia hybrida L.

veçota

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: fenassars, vores de camins, herbassars

· rang altitudinal: 120 – 490 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1882): San Hilari.