Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm.

clavell

[D. seguieri subsp. cadevallii (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo]]

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: vorades forestals, clarianes, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 100 – 1140 m

· observacions: subendemisme de Catalunya (un mínim del 50% de la seva àrea de distribució i/o població globals són dins de Catalunya)

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Guillerías.
– Vayreda (1882): Hostalrich, La Selva.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].
– Bernal (1999): vieux fort de Hostalrich (R. Queralt, IX-1917, SE 00001016).