Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

clavellet prolífer

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats secs, fenassars, marges de camps, vores de camins

· rang altitudinal: 50 – 1190 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Dianthus prolifer]: estación termal de San Hilario.
  • Codina (1908) [Dianthus prolifer L.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Cadevall (1913-1915) [Tunica prolifera Scop.]: Guilleríes.
  • Llensa (1945) [Tunica prolifera (L.) Scop.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Mercadal (2019) [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood]: Sant Hilari Sacalm: Prats de la Saleta del Mas.
  • Gesti (2020) [Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.