Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

clavellet prolífer

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats secs, fenassars, marges de camps, vores de camins

· rang altitudinal: 50 – 1190 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Guilleríes.