Eleusine indica (L.) Gaertn.

eleusina índica

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àsia, Àfrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals humits, horts, sorrals fluvials

· rang altitudinal: 50 – 940 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs (1952): Maçanes.