Setaria viridis (L.) P. Beauv.

xereix miller

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: conreus, vores de camins, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 50 – 1100 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.