Epilobium brachycarpum C. Presl

icon_targeta_100 · família: Onagraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica del Nord)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: descampats, terres remogudes, vores de camins

· rang altitudinal: 80 – 420 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. & Vilar, L. 2019. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 83: 195-198]