Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

epilobi lanceolat

icon_targeta_100 · família: Onagraceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: talussos humits, vores de pistes forestals, herbassars humits

· rang altitudinal: 300 – 1120 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1882): San Hilari.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari.