Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

eragrostis major

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, descampats, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 50 – 830 m