Erica arborea L.

bruc boal

icon_targeta_100 · família: Ericaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)

· hàbitat: suredes, alzinars i altres boscos clars, brolles acidòfiles

· rang altitudinal: 50 – 1140 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Guilleries fins a la Serra del Coll.