Erodium moschatum (L.) L’Hér.

cargola moscada

icon_targeta_100 · família: Geraniaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, fruiterars, marges de camps, descampats

· rang altitudinal: 50 – 1020 m