Geranium columbinum L.

gerani de colom

icon_targeta_100 · família: Geraniaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vorades herbàcies, herbassars, vores de camins

· rang altitudinal: 90 – 1080 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Empalme, S. Hilari, Guilleríes.