Geranium lucidum L.

gerani lluent

icon_targeta_100 · família: Geraniaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de pistes forestals ombrívoles

· rang altitudinal: 130 – 1140 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1880): de Espinelbas […] á Monsoli […] en direccion de Tortadés.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari, Monsolí, Guilleríes a S. Miquel Sulterra.