Fumaria capreolata L.

fumària enfiladissa

icon_targeta_100 · família: Papaveraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, marges, vores de camins, runams, terres remogudes

· rang altitudinal: 50 – 1040 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, cerca del puente del ferrocarril, al sur de la estación.