Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch) Arcang.

fumària oficinal

icon_targeta_100 · família: Papaveraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, vores de camins

· rang altitudinal: 340 m