Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

fumària oficinal

icon_targeta_100 · família: Papaveraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, horts, vores de camins

· rang altitudinal: 50 – 780 m