Geranium molle L.

suassana blana

icon_targeta_100 · família: Geraniaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vegetació ruderal, camps, herbassars, vores de camins

· rang altitudinal: 80 – 1100 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): les Guilleríes.