Glaucium flavum Crantz

cascall marí

icon_targeta_100 · família: Papaveraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: sorrals, codolars

· rang altitudinal: 50 – 130 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Glaucium luteum L.]: Riera de Arbucias, cerca del puente del ferrocarril.
  • Pnareda et al. (2001) [Glaucium flavum]: llit de la Tordera.