Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus

coronil·la boscana

[Coronilla emerus L.]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: vorades forestals humides, boscos caducifolis clars

· rang altitudinal: 170 – 840 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs et al. (1993): St. Miquel Solterra: vessant N; vessant NW.