Hordeum vulgare L.

ordi

[incl. subsp. distichon (L.) Körn.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins

· rang altitudinal: 340 m