Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

albellatge

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tropical

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: prats secs, vores de carreteres i camins, erms, descampats

· rang altitudinal: 50 – 920 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Andropogon hirtus L.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Andropogon hirtus L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. hirta]: Maçanes.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver subsp. hirta]: Susqueda: turó del Llamp, prop del Solà.
  • Gesti (2020) [Hyparrhenia hirta (L.) Stapf]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Hyparrhenia hirta (L.) Stapf]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.