Hyparrhenia sinaica (Delile) G. López

albellatge de fulla estreta

[H. hirta subsp. pubescens (Andersson) Paunero]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tropical

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: prats secs, vores de carreteres i camins, erms, descampats

· rang altitudinal: 70 – 790 m