Lepidium campestre (L.) R. Br.

lepidi campestre

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins

· rang altitudinal: 60 – 1040 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1880): de Espinelbas […] á Monsoli […] en direccion de Tortadés.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari, Montsolí, Guilleríes.