Lepidium draba L. subsp. draba

bàbol

[Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba]

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges

· rang altitudinal: 130 – 630 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Lepidium draba L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Cardaria draba (L.) Desv.]: Hostalric a les rodalies del nucli urbà.
  • Gesti (2020) [Lepidium draba L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2021) [Lepidium draba L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Lepidium draba L. subsp. draba]: Brunyola i Sant Martí Sapresa: can Jaques de Dalt. Santa Coloma de Farners: camí de la Gorga d’en Vilà; turó del Surós.