Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz

turrita

[Arabis turrita L.]

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: vorades forestals, talussos saulonosos

· rang altitudinal: 230 – 940 m