Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.

centuncle

[Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause; Centunculus minimus L.]

icon_targeta_100 · família: Primulaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls saulonosos temporalment humits

· rang altitudinal: 550 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Bolòs & Bolòs (1961) [Centunculus minimus L.]: Maçanes, prop la via del ferrocarril.
  • Gesti & Vilar (2020) [Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.]: Santa Coloma de Farners: obaga de Sauleda.
  • Gesti (2021) [Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.]: Santa Coloma de Farners: a l’obaga de Sauleda.
  • Gesti (2023) [Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.]: Santa Coloma de Farners: obaga de Santa Victòria de Sauleda.