Melampyrum catalaunicum Freyn

[M. nemorosum subsp. catalaunicum (Freyn) Beauverd]

icon_targeta_100 · família: Orobanchaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: rouredes, castanyedes, vorades forestals humides

· rang altitudinal: 400 – 760 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Guillerías en San Hilari, Santas Creus, Monsoli, Osor, etc..
– Vayreda (1880): de Espinelbas […] á Monsoli […] en direccion de Tortadés.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Vayreda (1902): Guillerías en S. Hilari, Monsolí, Stas. Creus, Ozor, Jusqueda.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari Sacalm, al peu de la Font del Cirerer.
– Bolòs et al. (1993): St. Miquel Solterra: vessant N; damunt Can Soler; vessant NW.
– Batriu et al. (2010-2011): Susqueda: bac de Moners, entre el pla de Pendís i el puig de Rajols.