Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C. A. Mey.

boques de dragó

icon_targeta_100 · família: Orobanchaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats pasturats, fenassars, vores de camins

· rang altitudinal: 90 m