Orobanche crenata Forssk.

frare de les faveres

icon_targeta_100 · família: Orobanchaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps (parasitant Vicia faba)

· rang altitudinal: 170 – 190 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Orobanche speciosa D. C.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Orobanche speciosa D. C.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Orobanche crenata Forskål]: Maçanes.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Orobanche crenata Forssk.]: Vilanova de Sau: c. la Font; c. de Can Mateu; entre Cal Sastre i Can Roca; c. del Bruguer.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Orobanche crenata Forsk.]: Vilanova de Sau: prop de Can Mateu.
  • Gesti (2023) [Orobanche crenata Forssk.]: la Cellera de Ter: can Clos; can Ferriol al Pasteral.