Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus

fonollada groga

icon_targeta_100 · família: Orobanchaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: brolles, terrasses fluvials, pradells, sòls sorrencs, vores de pistes forestals saulonoses

· rang altitudinal: 130 – 890 m