Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau subsp. pumilus

esquellada grossa

[Rh. mediterraneus (Sterneck) Sennen]

icon_targeta_100 · família: Orobanchaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: prats humits, pastures

· rang altitudinal: 1000 – 1040 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs & Vigo (1979): la Cellera.